FLYING KIDS

kurs języka angielskiego dla dzieci 5-14 lat

FLYING KIDS wprowadza młodsze dzieci w przygodę z nauką języka obcego, a w starszych rozbudza pasję do poznawania świata dzięki stosowaniu języka angielskiego w praktyce!

Program kursu powstał w oparciu o sprawdzone metody nauczania języków obcych, doświadczenie w pracy z dziećmi, obserwację naturalnego procesu uczenia się młodszych i starszych dzieci, a także możliwości jakie oferują najnowsze technologie.

FLYING TEENS

kurs języka angielskiego dla nastolatków (szkoły średnie)

FLYING TEENS to zajęcia, które rozwijają pewność siebie w posługiwaniu się językiem oraz umiejętność planowania swojego rozwoju językowego, a także przygotowują do Egzaminu Maturalnego.

Podczas tego kursu szczegółowo uczestnicy ćwiczą i pogłębiają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie oraz słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. Uczą się kojarzyć, myśleć, sprawnie komunikować się w języku obcym. Zdobywają motywację do nauki języka angielskiego oraz poszerzania swoich horyzontów.

FLYING ADULTS

kurs języka angielskiego
dla dorosłych

FLYING ADULTS to program dla osób dorosłych pragnących rozpocząć sprawne komunikowanie się w języku angielskim.

Od pierwszej chwili uczestnicy kursu używają języka angielskiego, rozmawiają z lektorem i innymi uczestnikami kursu. Podczas zajęć poznają techniki i sposoby wyrażania swoich myśli, a także ustalają swoje cele językowe, które motywują ich do nauki.