SPLENDID to nowoczesny trening językowy dla dorosłych nadążający za zmieniającym się światem. To przyjemna i dobrze utrwalona nauka języka, bazująca na pozytywnych emocjach, indywidualnych celach i pasjach uczestników wzbogacona o platformę online i aplikację. Daje możliwość otrzymania poświadczeń nabytych umiejętności uznawanych przez pracodawców na całym świecie.

FLYING ADULTS to program dla osób dorosłych pragnących rozpocząć sprawne komunikowanie się w języku angielskim.

Od pierwszej chwili uczestnicy kursu używają języka angielskiego, rozmawiają z lektorem i innymi uczestnikami kursu. Podczas zajęć poznają techniki i sposoby wyrażania swoich myśli, a także ustalają swoje cele językowe, które motywują ich do nauki.

Tutaj nikt nie wkuwa gramatyki. Słuchacze posługują się gramatyką w praktyce! Podczas kursu uczymy używania właściwych konstrukcji stosownie do sytuacji, samo słownictwo wszak nie wystarczy!

W rezultacie nasi kursanci coraz swobodniej prowadzą dialogi i przyswajają struktury gramatyczne i leksykalne, tak przydatne w mówieniu.

Dodatkowe informacje:

  •  kurs składa się z 51  lekcji x 60 min w ciągu roku szkolnego 2023/4, spotkania 1 x90 min. / tyg.; 
  • zajęcia odbywają się w grupach 6-10 osobowych;
  • nasze zajęcia opieramy na legalnych materiałach takich jak podręczniki pochodzące z wydawnictw językowych, płyty DVD, autorskie interaktywne ćwiczenia tworzone na nowoczesnych platformach e-learningowych;
  • kurs wzbogacony jest o atrakcyjne gry i pomoce językowe rozwijające wszystkie kompetencje językowe: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, wymowę, a także materiały poszerzające znajomość słownictwa i zwrotów oraz stosowanie gramatyki w praktyce; 
  • każdy uczestnik kursu otrzymuje dostęp do platformy KIVO, na której znajduje się e-dziennik i e-sekretariat;
  • zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w niezbędne nowoczesne sprzęty: iPady, laptopy, projektory, ekrany interaktywne.