FLYING ADULTS to program dla osób dorosłych pragnących rozpocząć sprawne komunikowanie się w języku angielskim.

Od pierwszej chwili uczestnicy kursu używają języka angielskiego, rozmawiają z lektorem i innymi uczestnikami kursu. Podczas zajęć poznają techniki i sposoby wyrażania swoich myśli, a także ustalają swoje cele językowe, które motywują ich do nauki.

Tutaj nikt nie wkuwa gramatyki. Słuchacze posługują się gramatyką w praktyce! Podczas kursu uczymy używania właściwych konstrukcji stosownie do sytuacji, samo słownictwo wszak nie wystarczy!

W rezultacie nasi kursanci coraz swobodniej prowadzą dialogi i przyswajają struktury gramatyczne i leksykalne, tak przydatne w mówieniu.

Dodatkowe informacje:

  • kurs składa się z 70 zajęć w ciągu roku szkolnego 2019/20;
  • zajęcia odbywają się w grupach 6-10 osobowych;
  • uczniowie korzystają z legalnych materiałów pochodzących z wydawnictwa językowego (podręczniki i ćwiczenia, a także płyty CD);
  • lektorzy tworzą dodatkowo autorskie materiały interaktywne w oparciu o dostęp do różnych platform e-learningowych;
  • kurs wzbogacony jest w liczne gry planszowe i materiały językowe rozwijające umiejętność komunikacji
  • każdy uczestnik kursu otrzymuje dostęp do platformy LangLion, na której znajduje się e-dziennik i e-sekretariat;
  • każdy uczestnik kursu otrzymuje 10 biletów wstępu na „Odlotowe Soboty – czyli cykliczne warsztaty językowo-kulturowe;
  • uczestnicy otrzymują wstęp do elitarnej grupy wsparcia na Facebooku: Flying School Boosters;
  • zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w niezbędne sprzęty: tablety, laptopy, projektory, tablicę interaktywną,  oprogramowanie do tablic zaprojektowane specjalnie do kursu, robota edukacyjnego firmy Photon,