OPIS KURSU

Flying Kids (poziomy 2-8) jest kursem języka angielskiego dla dzieci w klasach 2-8 SP. Rozpoczyna się językowym starterem już w przedszkolu w postaci ścieżki kursu metodą TEDDY EDDIE dla 2-7 latków, trwa przez całą szkołę podstawową i kończy się Egzaminem Ósmoklasisty. Ściśle dopasowaliśmy program do wytycznych przedstawionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Kurs Ma kontynuację w szkole średniej w postaci kursu Flying Teens. W każdym momencie edukacji można dołączyć do pożądanego poziomu wiekowego.

Kurs wprowadza młodsze dzieci w przygodę z nauką języka angielskiego, a w starszych rozbudza pasję do poznawania świata dzięki stosowaniu języka obcego w praktyce. Głównym celem tego kursu jest nabycie umiejętności mówienia i komunikacji w języku angielskim, rozwijając przy okazji słownictwo, struktury gramatyczne, słuchanie, czytanie, pisanie i wymowę.

Program kursu powstał w oparciu o sprawdzone metody nauczania języków obcych, doświadczenie w pracy z dziećmi, obserwację naturalnego procesu uczenia się młodszych i starszych dzieci, a także możliwości jakie oferują najnowsze technologie. Opiera się na technikach skutecznego zapamiętywania a także regularnego wydobywania  informacji z pamięci przy użyciu tzw. Narzędzi Mocy, czyli rodzajów zadań, które prowokują uczniów do aktywnego pobudzania pamięci.

Na naszym kursie nauka języka nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem, dzięki któremu Twoje dziecko komunikuje się z innymi po angielsku, poszerza swoją wiedzę o świecie, zdobywa wrażliwość kulturową, uczy się współpracy, buduje i utrzymuje wysoką motywację do nauki języka w kolejnych etapach edukacji, bierze odpowiedzialność za własną naukę. Nasi kursanci nie zdobywają wiedzy na oceny czy do sprawdzianów, gdyż przesunęliśmy środek ciężkości na zdobywanie wiedzy i motywację wewnętrzną w postaci praktycznych umiejętności językowych, a nie cyferek, naklejek czy słoneczek.

Kurs Flying Kids składa się z modułów zawierających materiały przystosowane do nauczania zintegrowanego oraz ćwiczenia oparte na różnych kanałach sensorycznych. Każdy moduł może być odpowiednio modyfikowany przez lektora prowadzącego, uwzględniając różne typy inteligencji młodych słuchaczy, wiek, tempo nauki oraz indywidualne potrzeby i predyspozycje dzieci w danej grupie.

SPODZIEWANE EFEKTY

Dzięki Flying Kids Twoje dziecko zacznie brać aktywny udział w zajęciach, nabędzie umiejętności językowych odpowiednich dla swojego wieku i potrzeb, zbuduje pozytywny obraz nauki języków obcych, nauczy się uczyć i skutecznie zapamiętywać,  dzięki ciągłości programowej zdobędzie i utrzyma wysoką motywację do nauki, a przy okazji nawiąże nowe relacje z rówieśnikami. W klasie 8 zostanie bardzo dobrze przygotowane do Egzaminu Ósmoklasisty. 

 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
 • poziomy od klasy 2 do 7 SP składają się  się z 70 lekcji x 60 min. w każdym roku szkolnym
 • spotkania odbywają się 2 x 60 min. /tyg. w poniedziałki i środy LUB wtorki i czwartki popołudniami
 • każdego września podpisujemy nową umowę online na wybrany etap kursu, niezależnie od tego, czy jest to kontynuacja czy rozpoczęcie nauki w Flying School
 •  na poziomie „FLYING KIDS 8  + przygotowanie do Egzaminu Ósmoklasisty”  kurs składa się z 80 zajęć x 60 min. w ciągu roku szkolnego (spotkania np. 2 x 90 min / tyg.)
 • dni i godziny spotkań ustalamy telefonicznie w pierwszym tygodniu września, po otrzymaniu planów lekcji ze szkół państwowych
 • zajęcia odbywają się w grupach 6-10 osobowych (+/-2 osoby)
DODATKOWE KORZYŚCI
 • nasze zajęcia opieramy na legalnych materiałach takich jak podręczniki pochodzące z wydawnictwa językowego, materiały interaktywne, autorskie ćwiczenia tworzone na nowoczesnych platformach e-learningowych. 
 • kurs wzbogacony jest o atrakcyjne gry i pomoce językowe rozwijające wszystkie kompetencje językowe: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, wymowę, a także materiały poszerzające znajomość słownictwa i zwrotów oraz stosowanie gramatyki w praktyce
 • każdy uczestnik kursu otrzymuje dostęp do e-dziennika KIVO
 • każdy uczestnik kursu otrzymuje dostęp do platformy online z dodatkowymi ćwiczeniami online do każdego rozdziału
 • każdy uczestnik otrzymuje bezpłatny wstęp na 5 „Odlotowych Sobót”, czyli cyklicznych warsztatów językowo-kulturowych
 • uczestnicy kursów oraz ich Rodzice / Opiekunowie otrzymują wstęp do grupy wsparcia na Facebooku „Flying School Boosters”
 • każdy uczestnik w ciągu roku szkolnego otrzymuje worek z logo Flying School na książki, upominki, może wziąć udział w konkursie Mikołajkowym, a także otrzymuje książkę w języku angielskim podczas Tygodnia z lekturą anglojęzyczna i gadżet z dyplomem na koniec roku.
 • zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w niezbędne nowoczesne sprzęty: tablety, iPady, laptopy, projektory, monitory interaktywne,  oprogramowanie do tablic zaprojektowane specjalnie do każdego poziomu kursu, a także robota edukacyjnego firmy Photon, liczne gry planszowe i karty rozwijające umiejętność mówienia.