FLYING KIDS jest kursem języka angielskiego dla dzieci w klasach 1-7 SP. Rozpoczyna się językowym starterem już w przedszkolu (Flying Kidies), trwa przez całą szkołę podstawową i kończy się tuż przed Egzaminem Ósmoklasisty. Ma kontynuację w szkole średniej w postaci kursu Flying Teens.

Kurs wprowadza młodsze dzieci w przygodę z nauką języka angielskiego, a w starszych rozbudza pasję do poznawania świata dzięki stosowaniu języka obcego w praktyce. Głównym celem tego kursu jest nabycie umiejętności mówienia i komunikacji w języku angielskim, rozwijając przy okazji słownictwo, struktury gramatyczne, słuchanie, czytanie, pisanie i wymowę.

Program kursu powstał w oparciu o sprawdzone metody nauczania języków obcych, doświadczenie w pracy z dziećmi, obserwację naturalnego procesu uczenia się młodszych i starszych dzieci, a także możliwości jakie oferują najnowsze technologie.

Na naszym kursie nauka języka nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem, dzięki któremu Twoje dziecko komunikuje się z innymi po angielsku, poszerza swoją wiedzę o świecie, zdobywa wrażliwość kulturową, uczy się współpracy, buduje i utrzymuje wysoką motywację do nauki języka w kolejnych etapach edukacji, bierze odpowiedzialność za własną naukę.

 

Kurs Flying Kids składa się z modułów zawierających materiały przystosowane do nauczania zintegrowanego oraz ćwiczenia oparte na różnych kanałach sensorycznych. Każdy moduł może być odpowiednio modyfikowany przez lektora prowadzącego, uwzględniając różne typy inteligencji młodych słuchaczy, wiek, tempo nauki oraz indywidualne potrzeby i predyspozycje dzieci w danej grupie.

Dzięki Flying Kids Twoje dziecko będzie brało aktywny udział w zajęciach, nabędzie umiejętności językowe odpowiednie dla swojego wieku i potrzeb, zbuduje pozytywny obraz nauki języków obcych, nauczy się uczyć, dzięki ciągłości programowej zdobędzie i utrzyma wysoką motywację do nauki, a przy okazji nawiąże nowe relacje z rówieśnikami.

Po zakończeniu poziomi Flying Kids 7,  w klasie 8 przygotowujemy naszych Słuchaczy do Egzaminu Ósmoklasisty. Ściśle dopasowaliśmy program do wytycznych przedstawionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Dodatkowe informacje:

  • na poziomach „Flying  Kiddies” (4-6 lat), „Flying Kids Junior (kl. 1-3)”, „Flying Kids Senior (kl. 4-7) roczny poziom kursu składa się z 70 lekcji x 60 min.  Spotkania 2 x 60 min. /tyg.
  • na poziomie „FLYING KIDS 8  + przygotowanie do Egzaminu Ósmoklasisty”  kurs składa się z 90 zajęć x 60 min. w ciągu roku szkolnego (spotkania 2 x 90 min / tyg.).
  • zajęcia odbywają się w grupach 6-10 osobowych
  • nasze zajęcia opieramy na legalnych materiałach takich jak podręczniki pochodzące z wydawnictwa językowego, materiały interaktywne, autorskie,  ćwiczenia tworzone na nowoczesnych platformach e-learningowych)
  • kurs wzbogacony jest o atrakcyjne gry i pomoce językowe rozwijające wszystkie kompetencje językowe: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, wymowę, a także materiały poszerzające znajomość słownictwa i zwrotów oraz stosowanie gramatyki w praktyce
  • każdy uczestnik kursu otrzymuje dostęp do e-dziennika KIVO
  • każdy uczestnik kursu otrzymuje Wstęp na „Odlotowe Soboty”, czyli cykliczne warsztaty językowo-kulturowe
  • uczestnicy kursów oraz ich Rodzice / Opiekunowie otrzymują wstęp do elitarnej grupy wsparcia na Facebooku „Flying School Boosters”
    zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w niezbędne nowoczesne sprzęty: tablety, iPady, laptopy, projektory, tablicę interaktywną, monitor interaktywny,  oprogramowanie do tablic zaprojektowane specjalnie do każdego poziomu kursu, a także robota edukacyjnego firmy Photon, liczne gry planszowe i karty rozwijające umiejętność mówienia.