FLYING KIDS wprowadza młodsze dzieci w przygodę z nauką języka angielskiego, a w starszych rozbudza pasję do poznawania świata dzięki stosowaniu języka obcego w praktyce!

Program kursu powstał w oparciu o sprawdzone metody nauczania języków obcych, doświadczenie w pracy z dziećmi, obserwację naturalnego procesu uczenia się młodszych i starszych dzieci, a także możliwości jakie oferują najnowsze technologie.

Na naszym kursie nauka języka nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem, dzięki któremu Twoje dziecko poszerza swoją wiedzę o świecie, zdobywa wrażliwość kulturową, uczy się współpracy z innymi, buduje i utrzymuje wysoką motywację do nauki języka w kolejnych etapach edukacji.

Kurs Flying Kids składa się z modułów zawierających materiały przystosowane do nauczania zintegrowanego oraz ćwiczenia oparte na różnych kanałach sensorycznych. Każdy moduł może być odpowiednio modyfikowany przez lektora prowadzącego, uwzględniając różne typy inteligencji młodych słuchaczy, wiek, tempo nauki oraz indywidualne potrzeby i predyspozycje dzieci w danej grupie.

Dzięki FLYING KIDS Twoje dziecko będzie brało aktywny udział w zajęciach, nabędzie umiejętności językowe odpowiednie dla swojego wieku i potrzeb, zbuduje pozytywny obraz nauki języków obcych, nauczy się uczyć, dzięki ciągłości programowej zdobędzie i utrzyma wysoką motywację do nauki, a przy okazji nawiąże nowe relacje z rówieśnikami.
Oprócz kursu ogólnego, w klasie 8 przygotowujemy naszych Słuchaczy do Egzaminu Ósmoklasisty. Ściśle dopasowaliśmy program do wytycznych przedstawionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Dodatkowe informacje:

  • kurs składa się z 70 zajęć w ciągu roku szkolnego 2019/20;
  • zajęcia odbywają się w grupach 6-10 osobowych;
  • uczniowie korzystają z legalnych materiałów pochodzących z wydawnictwa językowego (podręczniki i ćwiczenia, a także płyty CD);
  • lektorzy tworzą dodatkowo autorskie materiały interaktywne w oparciu o dostęp do różnych platform e-learningowych;
  • kurs wzbogacony jest w liczne gry planszowe i materiały językowe rozwijające umiejętność komunikacji
  • każdy uczestnik kursu otrzymuje dostęp do platformy LangLion, na której znajduje się e-dziennik i e-sekretariat;
  • każdy uczestnik kursu otrzymuje 10 biletów wstępu na „Odlotowe Soboty – czyli cykliczne warsztaty językowo-kulturowe;
  • uczestnicy otrzymują wstęp do elitarnej grupy wsparcia na Facebooku: Flying School Boosters;
  • zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w niezbędne sprzęty: tablety, laptopy, projektory, tablicę interaktywną,  oprogramowanie do tablic zaprojektowane specjalnie do kursu, robota edukacyjnego firmy Photon,