FLYING TEENS to zajęcia, które rozwijają pewność siebie w posługiwaniu się językiem oraz umiejętność planowania swojego rozwoju językowego, a także przygotowują do Egzaminu Maturalnego.

Podczas tego kursu szczegółowo uczestnicy ćwiczą i pogłębiają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie oraz słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. Uczą się kojarzyć, myśleć, sprawnie komunikować się w języku obcym. Zdobywają motywację do nauki języka angielskiego oraz poszerzania swoich horyzontów.

Oprócz kursu ogólnego przygotujemy Cię merytorycznie do Matury, zapoznamy ze specyfiką zadań egzaminacyjnych oraz nauczymy odpowiedniego zarządzania czasem tak, aby zredukować stres związany z przystąpieniem do egzaminu do minimum. Ściśle dopasowaliśmy program do wytycznych przedstawionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Jeśli jesteś w szkole średniej i już myślisz o swojej przyszłości, chcesz nadrobić braki językowe, by po Maturze i egzaminach zawodowych z łatwością zdobywać zagraniczne kontrakty, to jest to kurs dla Ciebie!

Dodatkowe informacje:

  • Liczba lekcji w kursie: 70 x 60 min, spotkania odbywają się  2 razy w tygodniu po 60 min.; lub 80 lekcji x 60 min. (klasa maturalna, 3 godziny tygodniowo podczas 1 lub 2 spotkań) w ciągu roku szkolnego 2022/23;
  • zajęcia przeprowadzane są w grupach 8-10 osobowych;
  • nasze kursy opieramy na legalnych materiałach takich jak podręczniki pochodzące z wydawnictw językowych, płyty DVD, autorskie interaktywne ćwiczenia tworzone na nowoczesnych platformach e-learningowych);
  • kurs wzbogacony jest o atrakcyjne gry i pomoce językowe rozwijające wszystkie kompetencje językowe: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, wymowę, a także materiały poszerzające znajomość słownictwa i zwrotów oraz stosowanie gramatyki w praktyce; 
  • każdy uczestnik kursu otrzymuje dostęp do platformy LangLion, na której znajduje się e-dziennik i e-sekretariat;
  • każdy uczestnik kursu otrzymuje 5 biletów wstępu na „Odlotowe Soboty„, czyli cykliczne warsztaty językowo-kulturowe;
  • uczestnicy kursów oraz ich Rodzice / Opiekunowie otrzymują wstęp do elitarnej grupy wsparcia na Facebooku „Flying School Boosters”;
  • zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w niezbędne nowoczesne sprzęty: tablety, laptopy, projektory, tablicę interaktywną,  oprogramowanie do tablic zaprojektowane specjalnie do każdego poziomu kursu, a także robota edukacyjnego firmy Photon.