OPIS KURSU

FLYING TEENS to zajęcia dla uczniów szkół średnich, które rozwijają komunikację i pewność siebie w posługiwaniu się językiem, umiejętność planowania swojego rozwoju językowego, a także przygotowują do Egzaminu Maturalnego.

Podczas tego kursu uczestnicy szczegółowo ćwiczą i pogłębiają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie oraz słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. Uczą się kojarzyć, myśleć, sprawnie komunikować się w języku obcym. Zdobywają motywację do nauki języka angielskiego oraz poszerzania swoich horyzontów.

Oprócz kursu ogólnego merytorycznie przygotowujemy do Matury pisemnej i ustnej,  zapoznajemy  ze specyfiką zadań egzaminacyjnych oraz uczymy odpowiedniego zarządzania czasem tak, aby zredukować stres związany z przystąpieniem do egzaminu do minimum. Program został ściśle dopasowany do wytycznych przedstawionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Jeśli jesteś w szkole średniej i już myślisz o swojej przyszłości, chcesz nadrobić braki językowe, by po Maturze i/lub egzaminach zawodowych z łatwością dostać się na studia lub zdobywać zagraniczne kontrakty, to jest to kurs dla Ciebie! 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
 • kurs FLYING TEENS (nieegzaminacyjny) składają się  się z 70 lekcji x 60 min. w każdym roku szkolnym
 • spotkania odbywają się 2 x 60 min. /tyg. w poniedziałki i środy LUB wtorki i czwartki popołudniami
 • każdego września podpisujemy nową umowę online na wybrany etap kursu, niezależnie od tego, czy jest to kontynuacja czy rozpoczęcie nauki w Flying School
 •  W ostatniej klasie szkoły średniej kurs FLYING TEENS – MATURA składa się z 80 zajęć x 60 min. w ciągu roku szkolnego (spotkania np. 2 x 90 min / tyg. LUB 1 x 180 min.)
 • dni i godziny spotkań ustalamy telefonicznie w pierwszym tygodniu września, po otrzymaniu planów lekcji ze szkół państwowych
 • zajęcia odbywają się w grupach 4-10 osobowych
DODATKOWE KORZYŚCI
 • nasze zajęcia opieramy na legalnych materiałach takich jak podręczniki pochodzące z wydawnictwa językowego, materiały interaktywne, autorskie ćwiczenia tworzone na nowoczesnych platformach e-learningowych. 
 • kurs wzbogacony jest o atrakcyjne gry i pomoce językowe rozwijające wszystkie kompetencje językowe: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, wymowę, a także materiały poszerzające znajomość słownictwa i zwrotów oraz stosowanie gramatyki w praktyce
 • każdy uczestnik kursu otrzymuje dostęp do e-dziennika KIVO
 • każdy uczestnik kursu otrzymuje dostęp do platformy online z dodatkowymi ćwiczeniami online do każdego rozdziału
 • każdy uczestnik otrzymuje bezpłatny wstęp na 5 „Odlotowych Sobót”, czyli cyklicznych warsztatów językowo-kulturowych
 • uczestnicy kursów oraz ich Rodzice / Opiekunowie otrzymują wstęp do grupy wsparcia na Facebooku „Flying School Boosters”
 • każdy uczestnik w ciągu roku szkolnego otrzymuje worek z logo Flying School na książki, upominki, może wziąć udział w konkursie Mikołajkowym, a także otrzymuje książkę w języku angielskimpodczas Tygodnia z lekturą anglojęzyczna i gadżet z dyplomem na koniec roku.
 • zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w niezbędnenowoczesne sprzęty: tablety, iPady, laptopy, projektory, monitory interaktywne,  oprogramowanie do tablic zaprojektowane specjalnie do każdego poziomu kursu, a także robota edukacyjnego firmy Photon, liczne gry planszowe i karty rozwijające umiejętność mówienia.

.