FLYING LLAMA DRAMA CLUB FOR KIDS ©

 

to autorski program zajęć dramowych dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat rozwijający szereg umiejętności miękkich.

 

 

Czym jest drama?

 

„(…) dramę określić można jako metodę kształcenia, polegającą na aktywnej identyfikacji uczniów z fikcyjnymi rolami i sytuacjami, angażującą w działanie ucznia jego wiedzę i tworzącą nowe jej jakości poprzez uruchomienie określonych operacji intelektualnych, emocji, zmysłów i aktywności ruchowej.” K.Witerska – Drama na różnych poziomach kształcenia.

  

Podczas spotkań Flying Llamaklubu dramowego dla dzieci, uczestnicy aktywnie wchodzą w role, dzięki którym uruchamiają doznania zmysłowe, rozładowują  emocje, uczą się operowania swoim ciałem i głosem. Tutaj głównym celem nie jest przygotowanie przedstawienia opartego o gotowy scenariusz, a nabycie umiejętności miękkich, dzięki którym uczestnicy nauczą się radzić sobie z różnymi życiowymi sytuacjami.  Wszystko odbywa się w przyjaznej atmosferze, przy użyciu pełnych humoru technik dramowych i ćwiczeń. 

W trakcie zabawy w aktorów, nawet najbardziej nieśmiali uczestnicy rozwijają przede wszystkim pewność siebie, gdyż od samego początku ich kreatywne pomysły są wspierane, a nie oceniane czy krytykowane. 

 

Zupełnie inaczej niż w szkole! 

 

Więcej korzyści płynących z udziału w zajęciach dramowych Flying Llama:

 

  • ćwiczenia wspomagają koncentrację, rozwój fizyczny, pamięć,  szacunek do pomysłów swoich i innych uczestników, rozwijają umiejętności komunikacji i współpracy,
  • pomagają w nazywaniu emocji i rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, a także w zrozumieniu otaczającego ich świata,
  • dzięki stopniowemu nabywaniu tych umiejętności, nawiązują się trwałe relacje między uczestnikami,
  • uczestnicy uczą się dokonywania samodzielnych wyborów i podejmowania decyzji,
  • zajęcia rozwijają krytyczne i kreatywne myślenie, 
  • uczestnicy uczą się planowania działań, a także ustalania swoich priorytetów. 

 

Co więcej, pomimo faktu, że zajęcia dramowe różnią się od kółka teatralnego, dzieci zdobywają podstawową wiedzę związaną z historią teatru.

 

Ważną informacją jest fakt, że większość zajęć prowadzona jest w języku angielskim, dzięki czemu nawet najsłabsze językowo osoby mają szansę rozwijać swoje umiejętności w praktyce i wspierać szkolną naukę. 

 

Więcej szczegółów oraz zapisy:

Sylwia Osiecka  – tel. 577 973 461